Dấu Xưa

Unabridged Audiobook

Written By: Mathilde Tuyet Tran

Narrated By: Thủy Tiên

Publisher: Authors Republic

Date: February 2020

Duration: 2 hours 30 minutes

Summary:

“DẤU XƯA – TẢN MẠN LỊCH SỬ NHÀ NGUYỄN” của nhà du khảo lịch sử Mathilde Tuyết Trần là một cuộc hành trình nho nhỏ chất chứa tình cảm về đất và người, đưa bạn đọc trở về một đoạn trong quá khứ lịch sử Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn và thời Pháp thuộc.
Sách gồm 5 chương đề cập đến một số khía cạnh có ý nghĩa nhất định, từ trách nhiệm để mất chủ quyền quốc gia dưới thời vua Tự Đức (chương I) đến cuộc khởi nghĩa vũ trang có sức chiến đấu bền bỉ nhất vào cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX (chương IV), rồi chuyện hai nhà vua yêu nước Hàm Nghi và Duy Tân bị lưu đày xa Tổ quốc (chương II và chưong III). Sự kiện kể trong chương cuối cùng (chương V) tuy bắt đầu từ 10 năm sau khi nhà Nguyễn kết thúc, nhưng nhân vật chính trong chương lại là hậu duệ của vua Minh Mạng.

Genres:

Dấu Xưa

by Mathilde Tuyet Tran

has successfully been added to your shopping cart

Dấu Xưa, Mathilde Tuyet Tran
Dấu Xưa, Mathilde Tuyet Tran
This title is due for release on February 28, 2020.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Dấu Xưa, Mathilde Tuyet Tran
This title is due for release on February 28, 2020
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Dấu Xưa, Mathilde Tuyet Tran
Please Log in and add this title to your wishlist.
Dấu Xưa, Mathilde Tuyet Tran

We will send you an email as soon as this title is available.